Year 2010-11

 

 

 

Year Position Held Name of Rotarian
2010-11 President Mehul Shah
  Hon. Secretary Arpit Shah
  Vice President Rutvij Shah
  Vice President-Co-Opt Dr Sanjeev Mehta
  President-Elect Ashis Shah
  Hon.Jt. Secretary Jaimin Oja
  Treasurer Ashok Shah
  IPP Mehul Rathod
  Director Club Admin Dr Bhadresh Shah
  Director Voca/PR Manisha Shah
  Director Commu/SP Dr Maulik Bakshi
  Director Int Manjuben Shah
  Director New Gen Sunit Hapani
  Director Membershio Saunil Vakil
  Director Co-Opt Shreyang Sutaria
  Director Co-Opt Sanjay Vasita
  Sgt-At-Arm Dr Praful Jarmarwala
  Editor Dr Kalpesh Shah
  Chairman-Prog  
  Club Trainer PP Dr Mukesh Shah
  Club Counsellor PP Chetan Shah
  Dist Secretary Ghanshyam Acharya
  DG Dr J.P.Vyas
  AG Dr Amish Patel