Year 2007-08

 

 

 

Year Position Held Name of Rotarian
2007-08 President Dipak Pandya
  Hon. Secretary Ashish Shah
  Vice President Mehul Rathod/Dr Dipak
  President-Elect Amitabh thakore
  Hon.Jt. Secretary Rutvij Shah
  Treasurer Dr Himanshu Shah
  IPP Dhiren Shah
  Director-Club Manan Chokshi
  Director-Club Dr Mukesh Shah
  Director-Voca Anuj Parikh
  Director-Commuy Dipak Shah
  Director-Int Mehul Sharad Shah
  Director-Youth Samir Kapadia
  Director-PR  
  Sgt-At-Arm Samir Kapadia
  Editor Atul Shah/Rajendra Shah
  Chairman-Prog Riddhis Zalanpurkar
  Club Trainer PP Chetan Shah
  Club Counsellor PP Harish Parmar
  Club Administration PP Ghanshyam Acharya
  Membership PP Dr Kalpesh Shah
  TRF PP Dr Dhiraj Mehta
  Public Relations PDG Dr Shashank Rathod
  Service Projects PP Dr Mukesh shah