Year 2004-05

 

 

 

Year Position Held Name of Rotarian
2004-05 President Amitabh Thakore
  Hon. Secretary Dr Ashok Talati
  Vice President Amitabh Thakore
  President-Elect Nrupesh Shah
  Hon.Jt. Secretary Dhiren Shah
  Treasurer Sunit Hapani
  IPP Chetan Shah
  Director-Club Mehul Sharad Shah
  Director-Club  
  Director-Voca Dr Bhavini shah
  Director-Commuy Dipak Pandya
  Director-Int Atul Shah
  Director-Youth Kirit Desai
  Sgt-At-Arm Mahendra Mehta
  Editor Dr Praful/Pravin Patel
  Chairman-Prog  
  Club Trainer PP Harish Parmar