Year 2003-04

 

 

 

Year Position Held Name of Rotarian
2003-04 President Chetan Shah
  Hon. Secretary Dr Dipak Danata
  Vice President Dr Bishan Mahadevia/Dr Praful
  President-Elect Dr Mukesh Bavishi/Amitabh
  Hon.Jt. Secretary Rajesh Dave
  Treasurer Rajendra Shah
  IPP Dr Kalpesh Shah
  Director-Club Atul Shah
  Director-Club Amitabh Thakore
  Director-Voca Amitabh Thakore
  Director-Commuy Samir Kapadia
  Director-Int Dhiren Shah
  Director Rajyshree Lehri
  Sgt-At-Arm Ashish Shah
  Editor Harish Parmar
  Chairman-Prog  
  Club Trainer PP Ghanshyam Acharya